Samarbejdsaftalen (MoU) Korea – Vadehavet

Det koreanske vadehav (Getbol på koreansk) og Vadehavet hører til de største og mest betydningsfulde økosystemer bestående af tidevandsområder langs kysten, der tørlægges ved lavvande. Derfor har de to områder en gensidig interesse i at understøtte hinanden i arbejdet med beskyttelsen af disse økosystemer og udveksling af erfaringer i forhold til forvaltning, overvågning og forskning. I 2009 blev der underskrevet en et Memorandum of Understanding - samarbejdsaftale (MoU) mellem Koreas Ministerium for Hav og Fiskeri og Det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC) på Det Internationale Videnskabelige Vadehavssymposium i Wilhelmshaven, Tyskland. I 2023 blev der underskrevet et opdateret MoU.

MoU sætter rammerne for samarbejdet om beskyttelsen og forvaltningen af vadehavsområderne, for arbejdet med at skabe en øget bevidsthed om beskyttelsen af vadehavsøkosystemer i hele verden og udveksling af viden. Omkring 240 eksperter har taget del i udvekslingen siden aftalen blev underskrevet, hvilket samlet set har involveret over 2.100 personer fra begge sider. MoU har skærpet profilen for begge områder med hensyn til national og international beskyttelse af vadehavsområder, har understreget behovet for at levere evidens baseret viden til brug i forvaltningen, har styrket –det faglige niveau i forhold til kommunikation og uddannelse og har leveret mange værdifulde eksempler til gavn for fagfolk og aktører , som kan anvende disse i deres område.