Beskyttelse af Vadehavet

Med Vadehavets optagelse på Verdensarvslisten har man anerkendt den enestående globale betydning af områdets biodiversitet og naturlige processer og behovet for dets beskyttelse og forvaltning på lang sigt. Med udgangspunkt i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC) har Danmark, Tyskland og Holland skabt en høj grad af harmoniseret beskyttelse, forvaltning og politik, der sikrer Verdensarv Vadehavets nutidige og fremtidige integritet. TWSC's mål er nedskrevet i Vadehavsplanen, der fungerer som en fælles politisk og forvaltningsmæssig handleplan. Den integrerede forvaltningsplan for Verdensarv Vadehavet (SIMP) supplerer Vadehavsplanen og understøtter den løbende forbedring af den koordinerede forvaltning for bevarelsen af Vadehavets enestående universelle værdi.