Instandhouding van de Waddenzee

Door de inschrijving van de Waddenzee op de Werelderfgoed-lijst wordt erkend dat het gebied wereldwijd van uitzonderlijk belang is wat betreft de biodiversiteit en de natuurlijke processen. Ook de noodzaak van bescherming en beheer op lange termijn wordt hiermee benadrukt. In het kader van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC) hebben Denemarken, Duitsland en Nederland een gezamenlijk niveau van afstemming bereikt in zowel bescherming, beheer als beleid. Dit waarborgt de integriteit van het Werelderfgoed Waddenzee nu en in de toekomst. De hierbij horende doelstellingen van de TWSC zijn verankerd in het Waddenzee Plan, dat als centrale basis voor beleid en beheer dient. Het SIMP Integraal Beheerplan voor één Werelderfgoed Waddenzee (SIMP) is een aanvulling op het Waddenzee Plan. Het draagt bij aan de voortdurende verbetering van het gecoördineerde beheer om de Uitzonderlijke Universele Waarde van het gebied te behouden.