Menu

Instandhouding van de Waddenzee

Door de inschrijving van de Waddenzee op de Werelderfgoed-lijst wordt erkend dat het gebied wereldwijd van uitzonderlijk belang is wat betreft de biodiversiteit en de natuurlijke processen. Ook de noodzaak van bescherming en beheer op lange termijn wordt hiermee benadrukt. In het kader van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC) hebben Denemarken, Duitsland en Nederland een hoog niveau van afstemming bereikt in zowel bescherming, beheer als beleid. Dit zal de integriteit van het Werelderfgoed Waddenzee ook in de toekomst waarborgen. De doelstellingen van de TWSC zijn verankerd in het Waddenzee Plan, dat de functie heeft van een gezamenlijk beleids- en beheerplan.