Menu

Er is een plek waar hemel en aarde het toneel delen

een plek als geen andere op aarde

een plek waar eb en vloed, zee en wind de kustlijn voor je ogen vorm geven …

met eilanden, droogvallende platen, kwelders en duinen

habitat voor duizenden soorten planten en dieren

rust- en voedingsgebied voor 10 miljoen trekvogels

al meer dan 25 jaar beschermd in nationale parken en natuurreservaten

500 km langs de Deense, Duitse en Nederlandse Noordzeekust

het grootste getijdensysteem ter wereld, waar natuurlijke processen hun gang kunnen gaan

Welkom in de Waddenzee


Eén Waddenzee, één Werelderfgoed.

  • Nederland

  • Duitsland

  • Denemarken

Meer informatie over dit unieke gebied