Brand-engagement

Styrken ved Verdensarv Vadehavets brand, er at det skaber awareness om Vadehavet som et Verdensarvsområde. Verdensarv Vadehavets brand er med til at opbygge et globalt omdømme, øge vores synlighed og opfordre til et stærkere samarbejde og investering. Der er meget, vi kan gøre, både sammen og hver for sig.

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde har udviklet en brand guideline, der gør det muligt for interessenter i Vadehavet at engagere sig i Verdensarv Vadehavets brand. Brand guidelinen præsenterer filosofien bag vores brand, mission, målgrupper og brand engagement. Med denne oversigt ønsker vi at forbedre adgangen til brandet og støtte op om samarbejdspartnernes og interessenternes aktiviteter. Samarbejdspartnerne og interessenterne er med til at styrke brandet, og skaber hermed awareness om Vadehavet som et Verdensarvsområde. På denne måde er de også med til at sikre en solid og ensartet, ekstern kommunikation. 


 

Hvad gør vi

Vores løfte til verden

Den grundlæggende filosofi i Konventionen om Verdensarv er, at 'anerkende den måde, hvorpå mennesker interagerer med naturen og det grundlæggende behov for at bevare balancen mellem natur og mennesker'.

Vi ønsker for Vadehavet, at vores beslutninger og handlinger skal demonstrere denne mission. Vi mener, at dette kan skabe langsigtede fordele for besøgende, turister, partnere, interessenter og Verdensarv Vadehavet, det vi er fælles om.

Vi tager ansvar for...

 • Vores unikke verdensarv
 • Kvalitet i verdensklasse

Vi handler med oprigtighed i alt hvad vi gør for at...

 • Beskytte Vadehavet for fremtidige generationer.
 • Samarbejde om beskyttelsen af verdensarven inden for den offentlige og private sektor
 • Omsætte globalt ansvar til lokal handling.

Gennem et fælles formål vil vi...

 • Arbejde sammen for at opnå intelligent og bæredygtig anvendelse af Vadehavsregionen.
 • Fortsætte med at samarbejde om naturbeskyttelse.
 • Dele oplevelser, viden og ideer for at skabe bedre kommunikation, interaktion og samvær.
 • Være stolte af at tilbyde et område med enestående naturbeskyttelse.

Vi inviterer dig til at tage denne mission til dig og bruge den til at forbedre din adfærd. Vores mission er en vigtig del af at levere den bedst mulige oplevelse af Verdensarv Vadehavet.


 

Vores publikum

Hvem vil vi nå

Vi fokuserer på personer og hvordan de 'oplever' vores Verdensarv Vadehavet-brand. Vi vil røre deres hjerter og følelser med vores brand.

For at opfylde vores mission samarbejder Verdensarv Vadehavet med et stort antal organisationer i de tre lande (Danmark, Tyskland og Nederlandene). Disse organisationer arbejder alle i deres egne regioner og med deres eget publikum, men de har det til fælles, at de alle er en del af Vadehavsområdet og dedikeret til at formidle 'historien om Vadehavet'.

Målet for Verdensarv Vadehavet er at give disse organisationer og virksomheder værktøjerne til at nå deres publikum og dermed virke motiverende. Vores interessenter skal føle, at de er en del af en større plan.

De vigtigste målgrupper for vores branding er:

 • Personer, der bor i Vadehavsregionen - beboere
 • Personer, der driver forretning i Vadehavsregionen - virksomhedsejere
 • Personer, der arbejder i Vadehavsregionen - medarbejdere
 • Personer, der besøger Vadehavsregionen - gæster
 • Personer, der har roller i fællesskaber og i organisationer - partnere
 • Personer, der arbejder med bevarelse og beskyttelse af verdensarven - forvaltere

Det er vigtigt, at disse personer identificerer sig med værdierne fra vores Verdensarv Vadehavet-branding. Det er dem, der skal dele vores brandingværdier med fremtidige generationer:

 • At øge bevidstheden om bevarelsen og beskyttelsen af status som verdensarven.
 • At identificere sig tydeligt med Verdensarv Vadehavet.
 • At kommunikere vores brandingværdier.
 • At konstant styrke den brede offentlige opfattelse af, hvem vi er, og hvad vi gør.
 • At give en stærk, visuel og koordineret tilgang.

 

Du og vi

Lad os mødes

Vi inviterer dig til at dele vores mission. Sammen kan vi lære om de muligheder og udfordringer, som Verdensarv Vadehavet står over for, lære andre om dem og gøre en forskel. Uanset om du er en lille eller mellemstor virksomhed, lokal myndighed, nationalpark, naturorganisation eller enkeltperson - lad os slå os sammen!

Der er meget, vi kan gøre, både individuelt og sammen. Hvis du er interesseret i at engagere dig i Verdensarv Vadehavet, giver denne hjemmeside dig værktøjerne til at formidle historien om Verdensarv Vadehavet til dit eget publikum.

 

Focal Points Stakeholder Engagement

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om cobranding muligheder, bedes du kontakte vores lokale kontorer direkte.

Danmark
Anne Husum Marboe
Nationalpark Vadehavet – The Wadden Sea National Park
Havnebyvej 30
6792 Rømø – Denmark
Office: +45 72 54 36 51
Tel: +45 20 92 35 23
Email: anhma@danmarksnationalparker.dk

Nederlandene
Sjon de Haan
Coördinator Waddenzee Werelderfgoed
Huis voor de Wadden
Ruiterskwartier 121 A
8911 BS Leeuwarden
Tel: +31 619 712 309
Email: j.h.dehaan@minlnv.nl

Tyskland: Hamburg
Janne Lieven
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA)
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Tel: +49 40 428 40 2457
Email: janne.lieven@bue.hamburg.de

Tyskland: Schleswig-Holstein
Martin Rimmler
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN)
Schlossgarten 1
D-25832 Tönning
Tel: + 49 4861 616 35
Email: martin.rimmler@lkn.landsh.de

Tyskland: Niedersachsen
Astrid Martin
Nationalparkverwaltung „Niedersächsisches Wattenmeer“
Virchowstr. 1
D - 26382 Wilhelmshaven
Tel: + 49 4421 911 294
Email: astrid.martin@nlpvw.niedersachsen.de

Trilateral
Anja Domnick
Common Wadden Sea Secretariat
Virchowstr. 1, D-26382 Wilhelmshaven
domnick@waddensea-secretariat.org
Tel: +49 4421 9108 24
waddensea-worldheritage.org


 

Brandingindhold

Klar til brug

Vores mission er at samarbejde om at bevare og udvikle Vadehavsområdet på en bæredygtig måde. For at understøtte aktiviteterne for alle dem, der interagerer med og kommunikerer om Verdensarv Vadehavet, har vi produceret et udvalg af færdiglavet indhold til web og medier. Vi vil sikre os, at alle får fuld opbakning til at dele indholdet om Verdensarv Vadehavet på en måde, der både er konsekvent og relevant for dine behov, og at alle ved, hvem de kan kontakte for hjælp og rådgivning.

Vores mediebibliotek tilbyder royaltifrit indhold tilgængeligt for alle, der producerer materialer om Verdensarv Vadehavet. Sammen kan vi vise verden, at Vadehavsområdet er værd at opleve og har brug for vores beskyttelse.

 


Brandguiden og indholdspuljen blev udviklet inden for rammerne af Interreg-projektet “PROWAD Link – Protect & Prosper”. Fra 2018 til 2022 afklarede projektet potentialet i naturområder som et potentiale for bæredygtige job og udvikling. Dette blev gjort ved at arbejde sammen med små og mellemstore virksomheder (SMV’er) om at udvikle naturen som et brand med fordele for både SMVer og naturen. 15 partnere i Danmark, Tyskland, Nederlandene, Norge og Storbritannien samarbejdede SMVér om at udvikle nye, bæredygtige produkter og tilbud med udgangspunkt i en gensidig ”natur-erhverv-benefit-cyklus” i verdensarvsområderne i Vadehavet (DK, D og NL), Geiranger Fjord (NO), Wash & North Norfolk Coast (UK). Dette projekt blev medfinansieret af og gennemføres inden for rammerne af Interreg Nordsøen programmet under programprioritet 1 ”Tænk i vækst”. Dette program blev finansieret af Den Europæiske Fond for regional udvikling (EFRU).