Samarbejdsaftalen (MoU) Banc d’Arguin – Vadehavet

Banc d’Arguin, et vadehavsøkosystemet på Vestafrikas atlantiske kyst, har ligesom Vadehavet betydning for trækfugle og status som verdensarv. Det er det vigtigste overvintringsområde for Vadehavets fugle langs den Østatlantiske trækrute (EAF) i Afrika. Det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC) og Mauretaniens nationalpark Banc d´Arguin (PNBA) har, med henblik på bedre beskyttelse af trækfugle langs EAF, underskrevet et Memorandum of Understanding - en samarbejdsaftale (MoU) på den 12. trilaterale regeringskonference i Tønder i 2014.

Siden aftalen blev underskrevet, har der været bilaterale besøg fra ledere og videnskabsfolk, og udarbejdet en fælles handlingsplan og samarbejde inden for fugleovervågning. Derudover er PNBA trådt ind i Wadden Sea Flyway Initiative, som blev oprettet for at styrke bevarelsen og overvågningen af vandfugle langs den Østatlantiske trækrute.

TWSC og PNBA sigter mod koordineret eller fælles formidling af information og deltagelse på nationalt og internationalt niveau for at informere om det fælles ansvar for deres fælles bestande af trækfugle, herunder levesteder, med EAF som middel til at vække opmærksomhed om behovet for og samarbejde om beskyttelse af trækfugle.

Regelmæssige udvekslingsbesøg og udveksling af praktisk viden mellem forvaltere, ledere og eksperter er også en del af samarbejdet og har til formål at harmonisere den overvågning og forvaltningsmetoder, så der opnås et fælles viden- og forståelsesniveau og samtidig bidrages til yderligere forskning.

Der er blevet etableret fælles overvågningsprogrammer af trækfugle, og fælles videnskabelige og forvaltnings projekter for at fremme beskyttelsen og forvaltningen af de naturlige ressourcer i Vadehavet og Banc d’Arguin.

Signing the MoU at the Trilateral Wadden Sea Conference 2014. CWSS.