Memorandum of Understanding Korea - Waddenzee

Het Koreaanse waddengebied (Getbol in het Koreaans) en de Waddenzee behoren tot de grootste en meest significante waddenkust-ecosystemen ter wereld. Daarom is er wederzijdse belangstelling om elkaar te ondersteunen bij de bescherming van deze ecosystemen en bij de uitwisseling van ervaringen op het gebied van management, monitoring en onderzoek. In 2009 werd een Memorandum of Understanding (MoU) tussen het Ministerie van Oceaan en Visserij (Republiek Korea) en de Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC) ondertekend op het International Scientific Wadden Sea Symposium in Wilhelmshaven, Duitsland. In 2023 werd een geactualiseerd MoU ondertekend.

Het MoU is het raamwerk voor de samenwerking op verschillende terreinen: bescherming en beheer van het wad, het genereren van meer bewustzijn over de bescherming van wadden-ecosystemen wereldwijd, en kennisuitwisseling. Ongeveer 240 experts hebben sinds de ondertekening aan de uitwisseling deelgenomen, waarbij in totaal in beide landen meer dan 2.100 personen betrokken waren. Het MoU heeft het profiel van beide gebieden met betrekking tot de bescherming van wadden-ecosystemen nationaal en internationaal aangescherpt. Het heeft daarnaast de noodzaak van wetenschappelijke kennis voor het beheer onder de aandacht gebracht, de capaciteiten voor communicatie en onderwijs versterkt, en heeft veel waardevolle voorbeelden aangeleverd voor de mensen in de praktijk, die deze vervolgens op hun locatie kunnen toepassen.