FN's konvention om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr

Konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr (Bonn-konventionen, CMS) blev underskrevet i 1979 og er en miljøtraktat under FN's miljøprogram. Den giver en global platform for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af migrerende dyr og deres levesteder. CMS er den eneste globale og FN-baserede mellemstatslige organisation, som er blevet etableret udelukkende til beskyttelse og forvaltning af migrerende landdyr, vanddyr og fugle i hele deres område.

 

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde arbejder tæt sammen med CMS på grund af Vadehavets betydning for trækfugle, men også andre migrerende dyrearter i vand. Bl.a. har de tre Vadehavsstater underskrevet Sælaftalen om beskyttelse af sæler i Vadehavet (WSSA), som trådte i kraft i 1991. Aftalen var den første underaftale indgået under CMS. Det Fælles Vadehavssekretariat fungerer som WSSA's sekretariat. Målsætningen for denne trilaterale aftale er, at samarbejde tæt om at opnå og vedligeholde en gunstig beskyttelsesstatus for bestanden af spættede sæler i Vadehavet. WSSA indeholder bestemmelser angående forskning og overvågning, fangst, beskyttelse af levesteder og oplysning.