Organisatiestructuur

TWSC Organisatiestructuur. CWSS.

 

De Trilaterale Waddenzee Samenwerking kent twee niveaus van besluitvorming: de Trilaterale Regeringsraad (Trilateral Governmental Council) en de Wadden Sea Board (WSB). Ze worden ondersteund door het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat (Common Wadden Sea Secretariat, CWSS) als coördinerende instantie en eerste aanspreekpunt, door adviseurs van ngo’s, door Task Groups en expert-netwerkgroepen.


 

Trilaterale Regeringsraad

De Trilaterale Regeringsraad voor de Waddenzee bestaat uit de Deense, Nederlandse en Duitse ministers die de Waddenzee in hun portefeuille hebben; de ministers komen om de drie tot vier jaar bij elkaar. Tijdens de Trilaterale Regeringsconferentie (Trilateral Governmental Conference, TGC) bespreken ze op hoofdlijnen het verloop van de Trilaterale Samenwerking inzake beleid, harmonisatie en beheer en brengen de algemene koers van de Samenwerking in kaart voor de periode tot aan de volgende TGC. De resultaten worden in een verklaring vastgelegd; dat is de belangrijkste beleidsnota van de Samenwerking tot de volgende vergadering.

Elke TGC betekent het einde van een voorzitterschapstermijn. Met de 14e TGC in Wilhelmshaven (D) in 2022 eindigde het Duitse voorzitterschap. Op dit moment is Denemarken voorzitter.

De Waddenzeeconferentie is een uitwisselingsplatform voor alle stakeholders die in het Waddengebied actief zijn, en vindt direct voorafgaand aan de ministersconferentie plaats.

Voorgaande Trilaterale Regeringsconferenties


 

De Wadden Sea Board

De Wadden Sea Board is het bestuursorgaan van de Trilaterale Samenwerking. Hij beheert en controleert het werk van de TWSC tussen de Trilaterale Regeringsconferenties in. Dit gremium houdt zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van het Waddenzee Plan, evenals beleid en strategieën.

De Board heeft een onpartijdige voorzitter, die door het voorzittende land voorgedragen en door de Regeringsraad benoemd wordt. Het voorzitterschap wisselt samen met die van het land. Per land zijn er vier leden benoemd en eveneens vier adviseurs met expertise en ervaring die relevant zijn voor de Samenwerking. De Board wordt verder ondersteund door adviseurs vanuit de ngo-sector (momenteel Danish Ornithological Society, It Fryske Gea en WNF) en het Wadden Sea Forum (WSF)

Documenten van de Wadden Sea Board zijn beschikbaar onder Downloads.

Huidige leden van de Wadden Sea Board


 

Task en Expert Groups

De Wadden Sea Board wijst Task Groups aan om specialistische onderwerpen voor de Board voor te bereiden en om specifieke taken, plannen of projecten uit te voeren. De huidige werkgroepen zijn

 • Task Group Coördinatie en Beheer (TG-CM)
 • Task Group Werelderfgoed (TG-WH)

Daarnaast heeft de Samenwerking verschillende expert-netwerkgroepen voor het uitvoeren van specifieke monitoring-, wetenschappelijke en educatieve taken. Dit zijn

 • Dataverwerking (EG-Data)
 • Duurzame energie (ad-hoc WG-RE)
 • Duurzaam Toerisme (NG-ST)
 • Educatie (IWSS+NGE)
 • Flyway (WSFI-SG)
 • Klimaat (EG-C)
 • Kwelders en Duinen (EG-SMD)
 • Monitoring en Beoordeling (EG-MA)
 • Partnerschap (OPteamPH)
 • Trekvogels en Broedvogels (EG-MB/BB)
 • Vissen (EG-Swimway)
 • Zeezoogdieren (EG-MM)