Menu

Organisatorisk struktur

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde består af to niveauer af beslutningstagning: Det Trilaterale Ministerråd og Vadehavsbestyrelsen (WSB). De understøttes af Det Fælles Vadehavssekretariat (CWSS) som koordinerende organ og første kontaktpunkt, rådgivere fra NGO'er, arbejdsgrupper samt netværksgrupper af eksperter.

   


   

   

  Det Trilaterale Ministerråd

  Det Trilaterale Ministerråd er sammensat af danske, hollandske og tyske ministre med ansvar for emner vedrørende Vadehavet, som mødes hvert tredje til fjerde år. På den den Trilaterale Ministerkonference (TGC) diskuterer de den generelle retning for samarbejdet i forhold til lovgivning, retningslinjer, harmonisering og forvaltning og udstikker kursen for samarbejdets overordnede forløb i perioden op til den næste regeringskonference. Konklusionerne nedfældes i en deklaration, som er samarbejdets primære policy-dokument frem til den næste konference.

  Hver regeringskonference markerer slutning på et formandskab. På den 13. regeringskonference i Leeuwarden (NL) sluttede det hollandske formandskab. I dag har Tyskland formandsposten.

  Vadehavskonferencen er en udvekslingsplatform for alle interessenter i Vadehavsregionen, der afholdes lige umiddelbart inden rådet mødes.

  Tidligere Trilaterale Ministerkonferencer

  • Leeuwarden, Netherlands (2018, XIII)
  • Tønder, Denmark (2014, XII)
  • Sylt, Germany (2010, XI)
  • Schiermonnikoog, Netherlands (2005, X)
  • Esbjerg, Denmark (2001, IX)
  • Stade, Germany (1997, VIII)
  • Leeuwarden, Netherlands (1994, VII)
  • Esbjerg, Denmark (1991, VI)
  • Bonn, Germany (1988, V)
  • The Hague, Netherlands (1985, IV)
  • Copenhagen, Denmark (1982, III)
  • Bonn, Germany (1980, II)
  • The Hague, Netherlands (1978, I)

   

  Vadehavsbestyrelsen

  Vadehavsbestyrelsen er samarbejdets ledende organ. Den driver og fører tilsyn med Det Trilaterale Vadehavssamarbejdes arbejde mellem regeringskonferencerne ved at forberede, koordinere og implementere Vadehavsplanen såvel som policies eller det politiske indhold og strategier.

  Bestyrelsen ledes af en neutral formand, som er nomineret af formandslandet og udnævnt af ministerrådet. Posten som bestyrelsesformand roterer mellem landene sammen med formandskabet. Hvert land udpeger fire medlemmer og sammen udpeger de to rådgivere med ekspertise og erfaring, som er relevant for samarbejdet. Bestyrelsen understøttes dermed af rådgivere, som repræsenterer NGO-sektoren (i øjeblikket Waddenvereniging og WWF) og Vadehavsforummet (WSF).

  Vadehavsbestyrelsens dokumenter er tilgængelige under Ressourcer.

  De nuværende medlemmer af bestyrelsen er anført her.


   

  Opgaver og ekspertgrupper

  Vadehavsbestyrelsen udnævner arbejdsgrupper som har til opgave at forberede og koordinere emner indenfor udvalgte ekspertområder til bestyrelsen samt at udføre specifikke opgaver, planer og projekter. De nuværende arbejdsgrupper er

  • Arbejdsgruppen for klima (TG-C)
  • Arbejdsgruppen for forvaltning og overvågning (TG-MM)
  • Arbejdsgruppen for bæredygtig turisme (TG-STS)
  • Arbejdsgruppen for verdensarv (TG-WH)

  Desuden har samarbejdet adskillige netværksgrupper af eksperter til at udføre specifikke opgaver med overvågning, videnskabelige formål, formidling og uddannelse. De er

  • Fremmede arter (WG-AS)
  • Ynglefugle (JMBB)
  • Datahåndtering (TDHG)
  • Uddannelse og formidling (IWSS)
  • Trækrute (WSFI-SG)
  • Trækfugle (JMMB)
  • Overvågning og vurdering (TMAG)
  • Sæler (TSEG)