Uitkomsten telling gewone zeehonden Waddenzee

Er zijn in augustus 2020 28.352 gewone zeehonden geteld in de Deense-Duitse-Nederlandse Waddenzee en Helgoland. In de internationale Waddenzee is de groei 2% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Afgelopen zomer zijn er 7.661 gewone zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geteld; een toename van 4% ten opzichte van vorig jaar.

Tijdens de pup periode werden in de Nederlandse Waddenzee 2.542 pasgeborenen geregistreerd, en in totaal 9.954 pups in de internationale Waddenzee. Dit komt neer op een toename van 9% in Nederland en een toename van 3% in de internationale Waddenzee.

Na jaren van groei met 8,9% per jaar tot 2012, lijkt de populatie zich in de afgelopen 8 jaar gestabiliseerd te hebben met een gemiddelde groei van 1,2% per jaar met een populatie van 40.000 dieren. De trilaterale zeehonden specialisten groep (EG-Seals) concludeert dat deze trend in de Waddenzee opmerkelijk is aangezien de productie 8 jaar lang is toegenomen met ongeveer 10.000 pups per jaar, maar dit lijkt niet bij te dragen aan de groei van het totale aantal. Om de onderliggende mechanismen te begrijpen zijn verdere studies nodig.

Rapport