Akkoord van Ribe: Handen op elkaar voor brede samenwerking Werelderfgoedcentrum

Tijdens een werkbezoek aan het Deense Ribe zijn ruim twintig organisaties en overheden uit Groningen en Friesland het “akkoord van Ribe” aangegaan. Zij hebben afgesproken om samen te werken aan “een toekomst met respect voor de natuur, met oog voor de economische belangen en waar het goed vertoeven is” voor de Oostelijke Wadden en het Lauwersmeer. Het uiteindelijke doel is om de trots en zorg voor het gebied breed te delen met iedereen.

Verbindend, Toegewijd, Nieuwsgierig en Toonaangevend
Het “akkoord van Ribe” gaat uit van een Werelderfgoed Community die wordt gevormd door de betrokken organisaties, met ruimte voor groei in de toekomst. Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog moet een “huis” voor deze community worden. Het komende half jaar gaat deze community aan de slag vanuit de waarden Verbindend, Toegewijd, Nieuwsgierig en Toonaangevend. De inspanningen om het centrum gezamenlijk vorm te geven worden verenigd met duurzame ontwikkeling van het gebied.

Arjen Kok (Natuurmonumenten): “We gaan er met z’n allen voor. Ik hoop dat nog meer partijen zullen aanhaken. Organisaties, ondernemers, overheden, Groningen en Friesland breed!”

Samenwerken
De betrokkenen waren op initiatief van de Stichting Werelderfgoedcentrum in het Deense Ribe om het Waddenzeecentrum daar te bekijken. Eerder hebben partijen zoals Provincie Groningen, Stichting Promotie Waddenland, IVN, etc. al aangegeven het initiatief te ondersteunen.

Niek Kuizenga (St. Werelderfgoedcentrum): “Het is fantastisch om te ervaren dat we in onze verscheidenheid verbonden worden door onze gezamenlijke liefde voor de Waddenzee en de Lauwerskust. Die energie willen we bundelen. De Waddenzee is van ons allemaal. We gaan voor een nieuw huis waar we met z’n allen trots op kunnen zijn en waar we ons met elkaar verbonden voelen.”

De ondertekenende partijen zijn: EHL, Manifest Lauwerskust, Vissersvereniging “Hulp in Nood”, Stichting WEC, Stichting Zeehondencentrum Pieterburen, NDC Media Groep, gemeente Het Hogeland, de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, gemeente Nordeast Fryslân, Staatsbosbeheer, Waterschap Noorderzijlvest, Stichting Wad Duurzaam, N.G. Shipyards, Waddenzee Werelderfgoed (NL), Waddenacademie, Duurzame Haven Coalitie Lauwersoog, Schierzicht, Lauwersoog, Stichting Geïntegreerde Visserij. De verwachting is dat deze lijst op korte termijn aangevuld wordt met andere partijen.

Bron: Werelderfgoed Waddenzee Nederland