Igangværende projekter under programmet INTERREG Nordsøen

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde er i øjeblikket involveret i følgende projekter

  • 2022-2027 MANABAS COAST (INTERREG North Sea) udvikler en tilgængelig og evidensbaseret ramme for omfattende implementering af såkaldte naturbaserede løsninger (NbS) i kystområder
  • 2023-2026 Darker Sky (INTERREG North Sea) om at reducere lysforurening og øge biodiversitet og økologiske forbindelser i Nordsøregionen

   

  Afsluttede projekter:

  • 2018-2022 PROWAD LINK (INTERREG VB) om at engagere SMV'er i kredsløbet af fordele for natur og erhverv
  • 2017-2021 Building with Nature (INTERREG VB) om at mobilisere naturlige processer for at kunne forvalte oversvømmelsesrisikoer og kysterosion samtidigt med at man forbedre økosystemtjenester
  • 2011-2015 PROWAD – Protect & Prosper om at få turisme og naturbeskyttelse til at gå hånd i hånd