Het verbinden van duurzame groei en natuurbescherming

 

Mogelijkheden

Het Interreg VB-project Prowad Link heeft tot doel de potentie van enkele natuurgebieden in de landen rond de Noordzee te gaan benutten voor het stimuleren van werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling. Met het oog daarop werken we samen met het midden- en kleinbedrijf (mkb) aan de ontwikkeling van de natuur als merk. Doel is voordelen creëren voor zowel het mkb als voor de kwaliteit van de natuur. Partners in project komen uit natuurgebieden in Denemarken, Duitsland, Nederland (Waddenzee), Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De partners maken gebruik van het concept van de “nature-business-benefit-cycle” om nieuwe duurzame producten en aanbod te ontwikkelen. Hierbij werken ze nauw samen met geïnteresseerde mkb-bedrijven.

 

Uitdagingen

Natuurgebieden in het Noordzeegebied, zoals het Werelderfgoed Waddenzee, de Werelderfgoed locatie Geirangerfjord en de Wash & North Norfolk Coast, kunnen krachtige en inspirerende merken zijn als het gaat om innovatie en duurzame ontwikkeling. Het blijkt echter lastig om hier optimaal gebruik van te maken, met name voor lokale mkb-bedrijven, iets waar dus in dit project aan gewerkt wordt.

 

Resultaten

Prowad Link heeft tot doel om de inkomsten van duurzame economie te verhogen, de kwaliteit van de natuur in stand te houden, te investeren in duurzaam ondernemerschap en samenwerkingsverbanden voor de lange termijn op te zetten.

 

Toepassingsgebied

Het driejarige project, dat in september 2018 van start is gegaan, wordt uitgevoerd in de Waddenzee regio’s van Denemarken, Duitsland en Nederland, het Geirangerfjord in Noorwegen en de Wash & North Norfolk Coast in het Verenigd Koninkrijk. De resultaten van het project met name op het gebied van merkactivatie en de betrokkenheid van het mkb bij natuurgebieden, moeten breder toepasbaar zijn. In ieder geval op nationaal, Europees en mogelijk zelfs mondiaal niveau.

 

Methode

In samenwerking met het mkb zullen de projectpartners innovatieve methoden en strategieën voor het verbeteren van het gebruik van UNESCO Werelderfgoedmerk ontwikkelen en testen, de inspanningen op het gebied van duurzaamheid vergroten en een innovatief en verkoopbaar aanbod van producten en diensten ontwikkelen.

Werkpakketten

 

Een bijdrage leveren?

Bent u een mkb-bedrijf, kennisinstituut of natuurbe-schermingsorganisatie, houdt u zich bezig met regionale, duurzame ontwikkeling in de Waddenregio en wilt u meer informatie over het project? Sjon de Haan, Coördinator Waddenzee Werelderfgoed, is namens de Nederlandse partners, Gemeente Ameland, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Provinsje Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân en Waddenacademie uw aanspreekpunt. Mail ons via s.dehaan[at]waddenzee[dot]nl of bel +31 619 712 309

 

Feiten en cijfers

Projectperiode: 2018-2022
Totale begroting: 4,8 miljoen EUR
Bijdrage van EFRO en Noorwegen: 2,4 miljoen EUR
Bijdrage van partners: 2,4 miljoen EUR
Hoofdpartner: Common Wadden Sea Secretariat

 

Partners

De volgende partners uit vijf landen zullen samenwerken om duurzame groei en natuurbescherming te verbinden:

 

northsearegion.eu/prowad-link/