Gedragscode voor dronevliegers in het Nederlandse Waddengebied

De digitale flyer Gedragscode voor dronevliegers – Vliegen met respect voor de Waddennatuur attendeert de bestuurders van drones op de bijzondere waarden van het Werelderfgoedgebied. De code doet een appel op de eigen verantwoordelijkheid van dronevliegers. En geeft summier tekst en uitleg over wat wel en niet kan bij het Wad. De kern is: Respecteer de unieke natuur door voldoende afstand te houden van vogels en zeehonden. En respecteer de rust, beleving en privacy van anderen.
Deze gedragscode sluit aan op de landelijke gedragscode voor dronevliegers (is nog in de maak) en bij de erecode voor wadliefhebbers die al wat langer werkt.

Gezond verstand
Het Waddengebied spreekt tot de verbeelding. Veel mensen voelen zich met dit kwetsbare en dynamische gebied verbonden. Het aantal dronevliegers is de laatste jaren toegenomen. Het levert prachtige beelden op. In het Waddengebied mag je niet overal met drones vliegen. Maar je zou het, gezien de kwetsbare waarden, ook niet overal moeten willen. De regelgeving is best ingewikkeld. Maar met goede voorbereiding en gezond verstand kom je ver. Deze gedragscode helpt door te informeren. Hij is bedoeld voor alle dronevliegers. Aan de gedragscode kunnen geen rechten worden ontleend; het doet een appel op gezond verstand en hoe je als dronevlieger rekening kunt houden met je omgeving.

Vier gedragsregels
Vlieg diervriendelijk, Vlieg natuurbewust, Vlieg sociaal, Vlieg veilig; dit zijn de vier gedragsregels van de code. In de flyer zijn ze allemaal voorzien van tips en aanbevelingen. Deze gedragsregels zijn tot stand gekomen in een dialoog met dronevliegers, Dronewatch, beheerders, natuurorganisaties en overheden. De regelgeving rond dronevliegen is best ingewikkeld en niet eenduidig. Deze flyer lost dat niet op. In de flyer is als service een kaartje opgenomen met verwijzing naar de regelgeving. En met het advies je goed ter plekke te informeren, via de Overzichtskaart vliegen met drones, de beheerplannen Natura 2000 en actuele natuurinformatie.

Tot juni 2020
De gedragscode voor dronevliegers in het Waddengebied geldt tot juni 2020. Dan gaat de Europese regelgeving veranderen en dat kan consequenties hebben voor een deel van de inhoud van de flyer.

Programma naar een Rijke Waddenzee
De beheerders van het Waddengebied hebben Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gevraagd te helpen met een aanzet voor een bewustwordingscampagne naar (hobbymatige) dronevliegers. Met als resultaat de gevoerde dialoog, deze flyer en mogelijk een dialoog via fora als dronepilots.nl.

Download: De flyer als download

Gebied