Samarbejdsaftalen: Verdensarv Vadehavets Partnerskabsnetværk

Ti år efter at Vadehavet blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste og mere end 40 år efter etableringen af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC), har Vadehavsfællesskabet nået en ny milepæl i at styrke dets samarbejde: Som en del af jubilæet d. 30. juni 2019 i Wilhelmshaven underskrev repræsentanter fra Vadehavsforum, Vadehavsteamet af grønne NGO´er, Vadehavets forskningssektor, det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC) og den trilaterale netværksgruppe for bæredygtig turisme i Danmark, Tyskland og Nederlandene en aftale om etablering af Verdensarv Vadehavets Partnerskabsnetværk. I forbindelse med den 14. trilaterale regeringskonference om Vadehavet 30. november 2022 i Wilhelmshaven, blev partnerskabs- og ambassadørprogrammerne fra de forskellige regioner i vadehavsområdet - Nederlandene, Niedersachsen, Slesvig-Holsten og Danmark - samlet under paraplyen af det trilaterale partnerskab. 36 underskrivere, som repræsenterer hver deres netværk, er blevet tilføjet til samarbejdsaftalen (MoU), siden aftalen blev indgået i 2019.

Formålet med denne samarbejdsaftale er at etablere et integreret, strategisk, multistakeholder-styret samarbejde mellem det statslige TWSC og de strategiske samarbejdspartnere. Det er stakeholderorganisationer og/eller netværk med et trilateralt fokus, der rækker ud over den statslige sektor og ind i de økonomiske sektorer og samfundet generelt.

Samarbejdspartnerne er i fællesskab blevet enige om:

 • At bidrage til beskyttelsen af Verdensarv Vadehavet og fremme forvaltningen af dets naturområder;
 • At fremme internationalt samarbejde;
 • At styrke Verdensarv Vadehavets brand;
 • At formidle og oplyse om Verdensarv Vadehavet;
 • At udvikle og styrke bæredygtig turisme;
 • At bidrage til regional bæredygtig udvikling af hele Vadehavsregionen;
 • At fokusere på mere forskning og monitorering, der skal give den nødvendige viden om forvaltningen af Vadehavsregionen;
 • At integrere kulturel identitet og verdensarvsværdier i forvaltningen af Vadehavsregionen.

Samarbejdsaftalen danner grundlag for fælles projekter og aktiviteter, samt den trilaterale styring af netværk i Vadehavets Partnerskabsnetværk.

 

Følgende organisationer har på nuværende tidspunkt underskrevet samarbejdsaftalen

 • Det Trilaterale Vadehavssamarbejde for beskyttelsen af Vadehavet
 • Vadehavs Forum
 • Vadehavsteamet af grønne NGO'er
  • BUND Deutschland e.V.
  • BUND Landesverband Niedersachsen e.V.
  • The Danish Society for Nature Conservation
  • Dansk Ornitologisk Forening/ BirdLife Denmark
  • Der Mellumrat e.V.
  • Het Groninger Landschap
  • It Fryske Gea
  • Landschap Noord-Holland
  • Meeresschutzbüro BUND Deutschland e.V.
  • NABU e.V.
  • Natuurmonumenten
  • Niedersächsischer Heimatbund e.V.
  • Schutzstation Wattenmeer e.V.
  • Stichting WAD
  • Vogelbescherming Nederland
  • Waddenvereniging
  • World Wide Fund For Nature Deutschland
 • Samrbejdspartnere: Turisme
  • Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam
  • Die Nordsee GmbH
  • Nordsee-Tourismus-Service GmbH
  • Marketing Groningen
  • Merk Fryslan
  • Ostfriesische Inseln GmbH
  • Ostfriesland Tourismus GmbH
 • Samarbejdspartnere: Forskning
  • Forskningsudvalg, Nationalpark Vadehavet
  • Konsortium Deutsche Meeresforschung e.V.
  • Waddenacademie
 • Regionale partner- og ambassadørprogrammer for Vadehavet
  • Nationalpark Vadehavet Partnerprogram
  • Nationalpark und Biosphärenreservat Wattenmeer Partner-Programm Niedersachsen
  • Nationalpark Wattenmeer Partner-Programm Schleswig-Holstein
  • Programma Ambassadeurs Waddenzee Werelderfgoed

Download