LancewadPlan folder

Cultuurlandschap en cultuurhistorisch erfgoed in de Waddenzee-regio

Het Lancewadplanproject heeft gezorgd voor publieke aandacht voor het cultuurhistorisch erfgoed langs de Waddenkust. De grensoverschrijdende samenwerking zoals uitgevoerd in het project, moet dagelijkse praktijk worden voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor bescherming en gebruik van de het natuurlijke- en cultuurhistorische erfgoed.

www.waddensea-forum.org

Download
Materiale