Vadehavsfællesskabet styrker partnerskab

Ti år efter udnævnelsen af Vadehavet som et Verdensarvsområde, og mere end 40 år efter etableringen af det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC), har Vadehavsfællesskabet nået endnu en milepæl i at styrke dets samarbejde. Inden for rammerne af den aktuelle Verdensarv Vadehavet Oplevelsesfestival i anledningen af Verdensarv Title jubilæet underskrev repræsentanter fra det Trilaterale Vadehavsforum, miljø-NGO´er, Forskningssektor Vadehavet og den danske, tyske og hollandske bæredygtig turismesektor en aftale med det Trilaterale Vadehavssamarbejde om etableringen af ”det Trilaterale Partnerskab støttet af UNESCO Verdensarv Vadehavet”.

Olay Lies, som er minister for miljø, energi, byggeri og klimabeskyttelse i Nedersachen udtaler: ”Jeg er vokset op ved kysten, og derfor føler jeg et særligt ansvar for at bevare dette globale og fuldstændig unikke økosystem i fremtiden. For at gøre dette har vi brug for stratetiske partnerskaber. FN har vist os vejen med mangesidede partnerskaber inden for mobilisering, ressourcer og videndeling, som er med til at opnå bæredygtige udviklingsmål. I dag er en god dag for Verdensarv Vadehavet. I dag er de første stratetiske partnerskaber blevet forseglet med et ”Forståelsesmemorandum”.

På vegne af de trilaterale aktive netværk, forseglede fjorten repræsentanter Forståelseserklæringen ved dagens ceremoni. Andre repræsentanter har allerede annonceret deres intentioner om også at underskrive erklæringen. Erklæringen fastslår blandt andet, at det grænsekrydsende samarbejde for Vadehavets beskyttelse bliver styrket yderligere under paraplyen Verdensarv Vadehavets brand, og at det trilaterale netværk hinsides regeringssamarbejdet fremmes og intensiveres. Det fælles mål er at beskytte verdens største Vadehavssystem, som strækker sig 500 km langs den danske, tyske og hollandske kyst fra Esbjerg til Den Helder og at bevare området i fremtiden. Erklæringen danner rammen for fælles projekter og en organiseret trilateral netværksorganisation (Partnerskabsnetværket), som får base i det Trilaterale Verdensarv Vadehav Partnerskabscenter i Wilhelmshaven i 2020.

Det grundlæggende partnerskabskoncept er udviklet indenfor Interreg projekt PROWARD LINK, som drives fra 2018 til 2021. Dette internationale projekt tilsigter også at engagere og aktivere små-og mellemstore virksomheder til at udvikle natur som et brand i fællesskab, hvilket har til hensigt at åbne op for potentielle naturområder, som skal skabe jobs og bæredygtig udvikling. ”Idegrundlaget er simpelt: naturbeskyttelse og bæredygtig udvikling kan og skal understøtte hinanden”, sagde Karin Lochte, som er medunderskriver og formand for det Trilaterale Vadehavs bestyrelse. ”Virksomheder, som er bygget op omkring lokale, bæredygtige produkter og services får gavn af en intakt natur. Derfor giver det mening at arbejde med naturbeskyttelse. Herved opstår der en win-win-situation”. PROWAD LINK er finansieret af den Europæiske Fond for Regionaludvikling (ERDF) inden for rammerne af Interrg North Sea Programme.

www.northsearegion.eu/prowad-link