Menu

Partnership Hub: Partnerschap voor het Werelderfgoed Waddenzee

 

Het Werelderfgoed Waddenzee is een veelzijdig dynamisch natuurlijk systeem. Dit grensoverschrijdende gebied is eveneens complex wat betreft bescherming en beheer, bestuur, het aantal betrokken stakeholders, verschillende talen en culturele achtergronden. De vele organisaties en mensen die belang hebben bij het Werelderfgoed Waddenzee vormen een rijke bron van ideeën, expertise, competenties, initiatieven en middelen. Dit is de basis voor een sterke gemeenschap, waarin door samenwerking veel te winnen valt.

De Partnership Hub van het Werelderfgoed Waddenzee heeft als doel bestaande expertise en ervaringen van de verschillende stakeholders onder één paraplu te bundelen en te versterken. Daarmee zal de bescherming en het behoud van de Waddenzee gewaarborgd en tegelijkertijd de duurzame regionale ontwikkeling binnen het hele Waddengebied bevorderd worden. De verantwoordelijke ministers van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking hebben de Wadden Sea Board opgedragen een partnerschapsformule te ontwikkelen voor partner-netwerken in het hele Waddengebied (Verklaring van Leeuwarden, mei 2018, art. 1+2).

De Hub zal het trilaterale werk ondersteunen door een collaboratieve netwerkbenadering. Deze zal een aanvulling vormen op én tegelijk verder gaan dan de verantwoordelijkheden en inspanningen van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC), door

 • bij te dragen aan de bescherming, en de uitwisseling over natuurbeheer binnen het Werelderfgoed Waddenzee te stimuleren;
 • de internationale samenwerking te verbeteren;
 • het merk Werelderfgoed Waddenzee te bevorderen;
 • educatie en informatie over het Werelderfgoed Waddenzee;
 • de ontwikkeling en verbetering van duurzaam toerisme;
 • bij te dragen aan regionale duurzame ontwikkeling van het Waddengebied;
 • het stimuleren van onderzoek en monitoring om de benodigde kennis voor het Waddenbeheer ter beschikking te stellen;
 • culturele en historische waarden onderdeel te maken van het beheer van het Waddengebied.

10 jaar na de aanwijzing van de Waddenzee als werelderfgoed, op 30 juni 2019 in Wilhelmshaven, ondertekenden vertegenwoordigers van het trilaterale Wadden Sea Forum, van milieuorganisaties, vanuit de Wadden-onderzoeksector en de duurzame toeristische sector uit Denemarken, Duitsland en Nederland een overeenkomst met de Trilaterale Waddenzee Samenwerking over de oprichting van een 'Trilateraal Partnerschap ter ondersteuning van het UNESCO-werelderfgoed Waddenzee' (Memorandum of Understanding). Deze overeenkomst vormt de basis voor de Partnership Hub.

In het Memorandum staat onder meer dat de grensoverschrijdende samenwerking voor de bescherming van de Waddenzee verder geïntensiveerd zal worden, onder de paraplu van het merk ‘Werelderfgoed Waddenzee’. Ook zal het trilaterale netwerk buiten de gouvernementele samenwerking verbeterd en geïntensiveerd worden. Het gezamenlijke doel is om het grootste waddensysteem ter wereld te beschermen en het te bewaren voor de komende generaties. Sinds de ondertekeningsceremonie in juni 2019 hebben veel andere vertegenwoordigers het Memorandum eveneens ondertekend.

De Hub wordt momenteel opgericht door het ad hoc ‘Operationele Team Partnership Hub’ met vertegenwoordigers vanuit de sectoren educatie, onderzoek en toerisme, vanuit de overheid en het Wadden Sea Forum, in het kader van PROWAD LINK. Met het Trilateral Partnership Center voor het Werelderfgoed Waddenzee dat momenteel in Wilhelmshaven wordt gebouwd, krijgt de Hub vanaf 2021 ook een fysiek thuis.

 

Organisaties die de overeenkomst hebben ondertekend

 • Trilaterale Waddenzee Samenwerking
 • Wadden Sea Forum e.V.
 • Wadden Sea Team van milieuorganisaties
  • BUND e.V.
  • BUND Landesverband Niedersachsen e.V.
  • Danish Society for Nature Conservation
  • Dansk Ornitologisk Forening/ BirdLife Denmark
  • Der Mellumrat e.V.
  • Het Groninger Landschap
  • It Fryske Gea
  • Landschap Noord-Holland
  • Meeresschutzbüro BUND Deutschland e.V.
  • NABU e.V.
  • Natuurmonumenten
  • Niedersächsischer Heimatbund e.V.
  • Schutzstations Wattenmeer e.V.
  • Stichting WAD
  • Vogelbescherming Nederland
  • Waddenvereniging
  • World Wide Fund For Nature Deutschland
 • Toeristische sector
  • Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam
  • Die Nordsee GmbH
  • Nordsee-Tourismuss-Service GmbH
  • Marketing Groningen
  • Merk Fryslan
  • Ostfriesische Inseln GmbH
  • Ostfriesland Tourismus GmbH
 • Onderzoeksector
  • Forskningsudvalg Nationalpark Vadehavet
  • Konsortium Deutsche Meeresforschung e.V.
  • Waddenacademie