Prowad Link giver nye bæredygtige vinkler på turisme

I Prowad Link-projektet skal de 14 projektpartnerne rundt om Nordsøen lære af hinanden, de skal blandt andet lære, hvordan de kan bruge naturen til at skabe bæredygtig udvikling. I den forbindelse har vi fået ansvaret for at udvikle og forbedre eksisterende turisme- og oplevelsestilbud med særlig fokus på natur og bæredygtighed.

Den 27. til 28. november mødes partnerne fra de fem lande, bl.a. The Wash i England, Geiranger i Norge samt vadehavspartnerne, i Esbjerg, for at finde nye vinkler på en mere bæredygtig turisme og lægge planer for det fremtidige arbejde med projektet. Projektet har et samlet budget på knap 30 mio. kr.

northsearegion.eu/prowad-link