Ny markedstrendrapport “Turisme og natur” fokuserer på implikationer for SMV'er

Hvad er de aktuelle tendenser inden for turisme og især inden for natur-turisme især? Det er det essentielle spørgsmål i en ny undersøgelse med titlen “Tourism and Nature – Key Market Trends and Important Implications for SMEs” (Turisme og natur - vigtige markedstendenser og vigtige påvirkninger for små og mellemstore virksomheder). Rapporten, som har fokus på at komme med konstruktive forslag til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), er blevet udarbejdet af European Tourism Futures Institute (ETFI) inden for rammerne af Interreg-projektet PROWAD LINK.

”Dette er vores hjemmearbejde, som gør det muligt at tage det næste store skridt i vores projekt PROWAD LINK”, siger projektleder Anne Husum Marboe fra Nationalpark Vadehavet, som har ansvar for projektet. ”Før vi kunne undersøge samskabelsesprocessen for at udvikle nye bæredygtige turistprodukter, oplevelser og tjenester, var vi nødt til at identificere de vigtige tendenser på markederne for naturbaseret turisme”, forklarer hun.

For projektpartnerne indeholder studiet viden, som man kan agere på baggrund af, og studiet påviser desuden, hvordan de kan samarbejde med SMV'er i deres regioner om at håndtere eller forudse markedstendenser og deres påvirkninger. Prowad Link sigter mod at frigøre naturområdernes potentiale som en drivkraft for jobskabelse og bæredygtig udvikling. SMV'er kontaktes for at udvikle naturen som et brand for at skabe fordele for både SMV'erne og naturen/miljøet.

For SMV'erne giver rapporten en oversigt over nøgletrends samt indsigt i, hvordan de kan håndtere eller forudse disse tendenser og deres påvirkninger. Rapporten indeholder desuden praktiske faktaark om otte emner med særlig interesse: cykelturisme, fugleturisme, kajaksturisme, kulturarvsturisme, vandreturisme, madturisme, fisketurisme og koldtvandsturisme. Faktabladene og den fulde rapport (engelsk) kan downloades.

Undersøgelsen identificerede yderligere centrale tendenser inden for naturturisme og bæredygtige rejser. Tendenserne går mod bæredygtighed, en voksende efterspørgsel efter meningsfulde oplevelser og i stigende grad en variation i, hvad der motiverer folk til at rejse. Nøgletendenser inden for turismestyring og markedsføring er: Nødvendigheden af at planlægge strategisk og af at udvikle destinationer, øget betydning af at etablere samabejdsreationer og det massive skift til online markedsplads og online marketing. Nøgletendenser inden for emne med særlig interesse: Det øgede antal nichemarkeder inden for naturbaseret turisme, en tendens mod oplevelsesdesign og dannelse af værdikæder og crossovers.

De 14 projektpartnere i Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Storbritannien, der arbejder med interesserede SMV'er, bruger konceptet ”natur-erhvervsmæssig fordel-cyklus” til at udvikle nye, bæredygtige produkter og tilbud i pilotregionerne i Vadehavet (DK, D, NL), Geiranger Fjord (NO), Wash & North Norfolk Coast (UK). Det 3-årige Interreg VB-projekt samfinansieres af og gennemføres inden for rammerne af Interreg Nordsjøregionprogrammet under Program Prioritet 1 “Tænkende vækst”. Programmet finansieres af Den Europæiske Unions regionale udviklingsfond (EFRU).

www.northsearegion.eu/prowad-link