Vadehavsregionen: Et kulturlandskab i verdensklasse

I forbindelse med de to internationale projekter Lancewad og LancewadPlan kortlagde og vurderede man de kulturhistoriske og landskabelige værdier i den dansk-tyskhollandske Vadehavsregion. Der blev desuden foreslået en overordnet strategi for beskyttelsen og forvaltningen af disse værdier.

Download
Resource type