Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet

Arbejdet i forbindelse med strategien for bæredygtig turisme er blevet udført af de 16 medlemmer af den trilaterale arbejdsgruppe for “Sustainable Tourism Strategy” med støtte fra projektet “PROWAD – Protect and Prosper: Sustainable Tourism in the Wadden Sea”, som er medfinansieret af Interreg IVB North Sea Region Programme.

Denne fælles strategi om bæredygtig turisme i den hollandsk-tysk-danske Destination Verdensarv Vadehavet opfordrer alle interessegrupper til at tage del i virkeliggørelsen. Den beskriver og yder vejledning om, hvordan interessegrupperne kan bidrage aktivt og drage fordel af konventionen om beskyttelse af verdens natur- og kulturarv

Download
Resource type