UNESCO stelt vragen over gasboringen onder Nederlandse Waddenzee

UNESCO heeft een brief gestuurd aan de Nederlandse regering met een verzoek om informatie met betrekking tot de voorgenomen gaswinning Ternaard en de aanlanding van Wind op Zee ten noorden van de Wadden. Het Nederlandse kabinet zal een brief sturen aan UNESCO met een reactie en zal hier op 25 januari 2022 een Commissiedebat over hebben in de Tweede Kamer.

Gaswinning Ternaard
Op basis van Operationele Richtlijnen van het Werelderfgoedverdrag moeten nieuwe activiteiten die plaatsvinden in het Werelderfgoedgebied gemeld worden bij UNESCO. Bij inschrijving van de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst is in het nominatiedossier voor Nederland aangegeven dat nieuwe boringen binnen het Werelderfgoedgebied Waddenzee niet zijn toegestaan. Wel daarbuiten, mits het UNESCO Werelderfgoed niet wordt aangetast. De voorgenomen gaswinning Ternaard wordt dan ook volgens deze principes beoordeeld en vormgegeven.

Aanlanding van Wind op Zee
In juni 2020 is UNESCO geïnformeerd over de aanlanding van Wind op Zee ten noorden van de Wadden in Nederland. In deze procedures zal ook aandacht zijn voor de impact op Werelderfgoed Waddenzee.

Werelderfgoed Waddenzee
De Waddenzee is in 2009 door UNESCO opgenomen op de Werelderfgoedlijst. Bij het voorgedragen van de Waddenzee als Werelderfgoed is rekening gehouden met alle activiteiten die destijds al plaatsvonden. Dit betekent inclusief de gaswinning en de al verleende concessies. Boringen en de impact daarvan worden echter strikt gemonitord opdat er geen impact op de natuur van de Waddenzee plaatsvindt.

Zie voor meer informatie: Antwoorden op Kamervragen over brief UNESCO over gaswinning Waddenzee

Bron: Waddenzee Werelderfgoed Nederland

Area