Velkommen til Verdensarv Vadehavet

Vadehavet er verdens største tidevandsområde, hvor naturlige processer løber uforstyrret langs Danmarks, Hollands og Tysklands kyster.

I 2009 blev det tysk-hollandske vadehav optaget på UNESCO's Verdensarvsliste mens det danske vadehav blev optaget i 2014. Denne optagelse fandt sted som anerkendelse for områdets enestående globale geologiske og økologiske værdier. Intet andet sted i verden findes et så forskelligartet og dynamisk landskab med talrige levesteder, som kontinuerligt formes af vinden og tidevandet. Biodiversiteten i hele verden er afhængig af Vadehavet.

I mere end 30 år har Holland, Tyskland og Danmark samarbejdet for at sikre Vadehavets bevarelse. De tre lande har delt ansvaret for at bevare dette uerstattelige økosystem til fordel for nutidige såvel som fremtidige generationer.