Menu

Hvad kan man se?

Udforsk Vadehavets regionale højdepunkter

Kom tæt på naturen

Why World Heritage?

Learn more about what makes this place magical

Kom tæt på naturen

Velkommen til Vadehavet, Verdensarvsområde

Vadehavet er det største sammenhængende tidevandssystem med vader og slikvader i verden, hvor naturlige processer foregår uforstyrret. Det strækker sig langs Danmarks, Hollands og Tysklands kyster.

I 2009, kom det hollandsk-tyske Vadehav på UNESCO’s Verdensarvsliste og den danske del kom med i 2014. Det kom på listen på grund af de geologiske og økologiske værdier, som er unikke i verden. Ingen andre steder i verden findes der et så dynamisk landskab med en så stor mangfoldighed af habitater, formet af vind og tidevand. Biodiversitet i et verdensomspændende omfang afhænger af Vadehavet.

For at sikre dets beskyttelse har Danmark, Tyskland og Holland samarbejdet om naturbevaringen i over 30 år, har arbejdet sammen og delt ansvaret for at bevare dette uerstattelige økosystem til gavn for nuværende og kommende generationer.

Højdepunkter – et par ting alle bør vide om Vadehavet

Internationalt samarbejde

Verdensarvscentret opfordrer kraftigt de forskellige verdensarvssteder til at danne partnerskaber mellem hinanden – en filosofi, som er været en del af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde siden 1980'erne.

Det trilaterale overvågningsprogram (TMAP)

TMAP er Vadehavsstaternes fælles overvågningsprogram. Programmet blev igangsat i 1997 og spænder over en bred vifte af emner som morfologi, økologiske processer, dyreliv og menneskelige aktiviteter.

Natur- og miljøformidling og undervisning

Ud over udstillinger og informationsmateriale tilbyder stort set alle besøgscentre i verdensarvsregionen undervisnings/ formidlingsaktiviteter om Vadehavets natur og kultur. Den Internationale Vadehavsskole samler naturformidlere fra Danmark, Tyskland og Holland.